Indkaldelse til Vejlaugets ekstraordinære generalforsamling 2018

  Dato: 30.08.2018

Indkaldelse til Vejlaugets ekstraordinære generalforsamling 2018

Tirsdag den 25. september kl. 19.30

i Skæring Kirke

Vejlauget serverer kaffe, vand fra hanen og lidt sødt.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal vejbidrag for 2018 være betalt.

Dagsorden:

  1. Valg af referent og dirigent.
  2. Afstemning om de på ordinære GF18 enstemmigt vedtagne vedtægtsændringer.
  3. Eventuelt

De for generalforsamlingen relevante Bilag: ’Underskrevet referat GF18’ og ’Ajourført Vedtægtsændring VL-SHN 2018 v.GF18’ er vedhæftet mail til vejlaugets mailingliste. Bilagene er herudover tilgængelige på vores hjemmeside www.vejlauget.com

Hvis du har fundet nærværende indkaldelse i din postkasse, er det fordi, vi ikke har din mailadresse registreret i vores medlemsliste.

Info ’som print’ koster vejlauget udgift til kopiering og tid til omdeling. Begge ulemper kan spares, hvis du sender din evt. mailadresse med angivelse af din adresse på Skæring Strand til bn@koknissen.dk

Din mailadresse vil udelukkende blive anvendt af vejlauget til informationer med relevans for vores veje og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart. En oplyst mailadresse kan til enhver tid slettes af medlemslisten ved at sende en ”afmelding” til bn@koknissen.dk

Vejlauget varetager til orientering vedligeholdelse af grusvejene for følgende adresser:

Bjergfyrvej: BFV nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 18.

Ellestien: ES nr.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 og 17.

Granstien: GS nr.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 46, 48, 50 og 52.

Nobilisvej: NBLV nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10A, 10B, 10C, 10D, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 (haveforeningen) og 27.

Nordmanvej: NMV nr.: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 og 46.

Skovfyrvej: SFV nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 og 61.

Sogneskellet: SS nr.: 3A, 3, 4, 5 og 6.

Svinbovej: SBV nr.: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 31 og 33.

Under Lindene: UL nr.: 1, 2,.3A, 3B, 4, 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 og 45.

Under Rønnene: UR nr.: 1, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40A, 41A, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57A, 57B, 59 og 61.

Åstrup Strandvej: ÅS nr.: 57.

Ovenstående oversigt er ajourført iht. modtagne vejbidrag for 2018 pr. 26.08.2018, husnumre markeret med ”fed” angiver betalt vejbidrag. 133 af 254 matrikler har betalt for 2018.

Har du ikke fået betalt vejbidrag 2018 kr. 500, har du følgende muligheder for betaling:

Bankoverførsel til Danske Bank:

Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 3015815

Angiv primært ”vejnavn (evt. forkortet) og nummer”. Herved lettes korrekt registrering af din indbetaling.

eller

MobilePay til Danske Bank

Nr.: 67445, angiv venligst ”vejnavn og nr.”

eller

Kontant

På generalforsamlingen eller til Børge Nissen. Bjergfyrvej 14.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vejlauget Skæring Hede Nord