Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 25.09.2018

Sted: Skæring Kirke

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: Niels Herping
  2. Valg af referent: Trine Tholstrup

Dirigenten erklærer, at Indkaldelsen er modtaget rettidigt – 3 uger før.

  1. Afstemning om de på ordinær GF-18 enstemmigt vedtagne vedtægtsændringer (bilag til indkaldelse)

Mads Peter Bak UL4. stiller spørgsmål til foreningens formål.; Foreningens formål er at vedligeholde vejene og varetage kommunikationen med kommunen. Det præciseres, at det er kommunikationen med hensyn til  vejene, der menes. Formuleringen kan ikke ændres på den ekstraordinære generalforsamling.

Afstemning:  15 ja, 2 nej. De nye vedtægter blev således vedtaget.

  1. Eventuelt

-Ros til Vejlauget for vejenes standard. 

-Vedr. dustex; Mads Peter Bak anmoder om, at der ikke køres lige efter, at der er lagt dustex. Punktet var også oppe på den ordinære generalforsamling, hvor der blev forklaret, at det desværre var en kommunikationsfejl.

-Medlemstallet er steget til 142.

– Anmodning om, at man holder hastigheden på max  20km/t for at passe på hinanden og vejene.