Referat Vejlaugsmøde – 22-10-2015

Vejlauget – Skæring Hede Nord
Bestyrelsesmøde 22. oktober 2015 (nr. 2)

Tilstede: Palle, Jacob, Thor, John, Lisbeth.
Fraværende: Henrik

Vi skal have lavet strategi og handlingsplan.

Brevet fra Ellestien:
• Vi ignorerer brevet.
• Palle er blevet provokeret på sin tur med traktor i området.
• Der ønskes ikke, at der bliver kørt på det pågældende stykke p.t. p.g.a. støvdæmpende belægning.
• Åbning af Elestien kan ikke lade sig gøre ifl. brevet. Vi venter med denne sag. Andet er vigtigere p.t.

Opgaver:
Info brev til alle beboere: Thor og Lisbeth laver et oplæg til næste møde. Hvad vil vi gøre ved huller, hvad arbejder vi med p.t., få alle til at melde sig ind/sende betalingskort med. Tilbagemelding til Vejlauget, hvis der ikke skal køres på bestemte stykker. Vores mål er mail adresser på alle medlemmer.
Ikke opkrævet kontingent: Haveforeningen har ikke modtaget indbetalingskort. Palle har givet dem et. Der er flere nye beboere, der har tilkendegivet, at de vil melde sig ind.
Køb fa traktor: Der er undersøgt forskellige emner. Palle og Thor undersøger et emne i Mariager i weekenden. Ca 50.000 kr.
Hjemmeside: John foreslår, at Christina måske vil hjælpe. John undersøger sagen. John har måske koderne til hjemmesiden.
Vedligeholdelse af veje:
• Bestyrelsen var på ”Tur” hen af Svinbovej den 10.september 2015
• Vi arbejder videre med at få brønde på venstre side i det første stykke af svinbovej. Disse skal have afløb til regnvandsledningen/kloakeringen.Ca 10.000+moms pr. brønd. Bedste løsning 4 stk. frem til Bjergfyrvej.
• John indhenter tilbud fra Danjord og fra en tidligere ansat, der har eget firma.
• Vejhældningen skal ændres til ”konvolut-ældning”
Kasserer jobbet: Henrik overtager opgaverne fra Lasse hurtigst muligt. Har sandsynligvis allerede styr på det. Hvis der er brug for hjælp, siger Henrik til eller fra.
Budget for 2015/16: der skal sættes økonomi på alle vores tiltag og styr på indtægterne.
Nyt skær til vejhøvl: Jacob hjælper med at sætte det på. Der skal boers nye huller m.v.
Kørsel med traktor: Palle har siden august kørt ca. 4 gange pr. måned.

Næste møde 12. november kl. 18.30 hos Palle Under Lindene 21
Vi takker Thor for flot forplejning