Referat Vejlaugsmøde – 17-05-2016

Vejlauget – Skæring Hede Nord

Opfølgning af punkter fra sidste møde.
• Henrik Kaa har nu adgang til Netbank, Palle er betalt. Bestyrelsens medlemmer bedes aflevere kvitteringer til Henrik asap. Girokort bestilles, Lisbeth scanner indbetalingskortet ind og sætter det nederst i bunden. Muliggør betaling via netbank eller indbetalingskort. Sendes til John der kopierer 300 stk.

• Informationsfolder vedr. vejlaugets aktiviteter er omdelt.

• Økonomi: Henrik Kaa laver Regnskab for 2016, Palle underskriver. Deadline 23 maj. 2016, Pt. Har vi ca-25.000:-

• Hjemmeside: Henrik Kaa, undersøger om vi har et udestående med Morten Fauerby vedr. hjemmesiden. Palle kontakter Michael for adgang til rettelser på hjemmesiden.

• Forsikring af traktor på plads, John sørger for at lave en aftale med vognmad der kører den ud og får den synet. Der afregnes med Henrik Kaa.

• Rammer til fliser på høvl: Rammen er målt op og monteres i løbet af en måned. Ideen med grobbetand droppes.

• Gammel Traktor: Gammel traktor er solgt for 3000 kr. Penge er modtaget.

• Kommunen træafhentning / udbedring af svinbovej-granstien: Så snart træer er afhentet renoveres vejen iflg. Gorm hos kommunen i løbet af ca. 1 måned.

• Ny chauffør traktor: Der har endnu ikke været muligt at lave en aftale med Leif.

• Ellestien problematik: Lisbeth er i dialog med kommunen vedr. status på Ellestien, afklares inden generalforsamling.

• Hvordan fjerner vi kanter fra vejen: Vi informerer om dette punkt på generalforsamlingen. Det kan være noget vi vil arbejde med aktivt i efteråret. Der er ikke tale om at alle kanter skal graves af, kun efter behov.

• Vi har brug for at få fyldt en del store huller op. Dette gælder flere af vores veje. Palle koordinerer hvor og John sørger for at bestille. Evt. resterende grus dumpes i vores depot. Vi regner med at få ordnet dette inden generalforsamlingen.

Kommende generalforsamling

• Palle indkalder til vejlaugsmøde tirsdag d. 24 maj.

• Salon Salon kontaktes for at finde en dato. John undersørger om det er muligt den 28 Juni 2016 Kl. 19.30

• Info brev skal være omdelt indenfor 2 uger. Lisbeth sender opdateret infobrev rundt for godkendelse og endelig udgave vedtages på næste møde hos Palle.

• Kaffe og te + frugt købes hos Salon Salon. Bestilles i forbindelse med booking af lokaler af John.

• Opdateret hjemmesiden med info om general forsamling, infobrev sendes til Michael/Palle.

• Omfordeling af generalforsamling info sker ligesom sidste omdeling af infobrev (Samme personer samme veje).

• Næste møde omhandler udelukkende generalforsamling, agenda, hvilke poster der skal genvælges, ordstyrer, indkomne forslag osv.

• Beretning af bestyrelsens arbejde i 2016 skal laves. Thor og Jacob.