Generalforsamling 2016

Vejlauget Skæring Hede Nord

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

tirsdag den 28. juni 2016 Kl. 19.30

Salonsalon, Kaløvig Bådhavn, Åstrup Strandvej 68 A, 8541 Skødstrup

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  1. Jonathan Nicholson. Ønsker ikke genvalg.
  2. Lisbeth Horn
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 9. EventueltBetaling skal ske til bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0003015815 eller via indbetalingskort. Husk at anføre navn, vej og nummer.
 10. For at deltage i generalforsamlingen skal kontingentet på 500 kr. være betalt inden den 21. juni 2016. Eller medbring kvittering for indbetaling på mødet.

 

Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal være modtaget af Formand Thor Bramsen, Skovfyrvej 21, 8250 Egå 14 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Vejlaugets hjemmeside www.vejlauget.com er nu ny renoveret. Kig forbi!

Indbetaloingskort