Referat Vejlaugsmøde 17-11-2016

Agenda:

 • Medlemsliste og omdeling af skrivelse
 • Traktor og høvl, Service og skær
 • Udbedring af huller på vejene
 • Grus på vejene
 • Adresse lister

Deltagere:

 1. Thor Bramsen
 2. Børge Nissen (Tlf. 22783219)
 3. Jacob Troelsen
 4. Henrik Kaa
 5. Lisbeth Horn
 6. Palle Nyberg
 7. Mikkel Troelsen (Tlf. 23340007)

Palle har indhentet priser på afretning af veje med stor høvl, fordelt materiale (9000 kr) og tilføjet med nødder. 12 m3 nødder udlagt koster 3000 kr. Palle foreslår i stedet brug af grader ca. 10000 kr. Thor har talt med John vedr. udbedring af huller med stabilgrus og vibrering, John har givet et ca. tilbud på 10.000 kr. Hvor 5000 kr. er til arbejde og 5000 kr. til stabilgrus.

Der vedtages i bestyrelsen at der afsættes ca. 30.000 kr. til udbedring af vejene inden vinter, 10.000 kr. Til afretning med grader hurtigst muligt og derefter tilføjelse af materiale ca. 20.000 kr. På de udsatte områder. Palle taler med JN vedr. bestilling af grader og prøver at indgå aftale. Palle/Thor bestiller herefter materiale der fordeles på de mest udsatte steder.

Traktor er serviceret med ny olie og filtre osv. Nye skær er indkøbt da det gamle er slidt ned. Palle monterer nye skær. Traktor skal stadig synes, Palle taler med JN vedr. kontakt der kan afhente og derefter hente traktor pris ca. 2500 kr. (tidligere aftalt)

Vedr. omdeling af medlemslister

 • Palle uddeler på Under lindende 44 stk.
 • Henrik uddeler på Under rønnene + Ellestien 63 stk.
 • Mikkel uddeler Normanvej + Sogneskellet 28 stk.
 • Thor uddeler på Skovfyrvej 52 stk.
 • Jacob uddeler på Nobilisvej + Granstien 55 stk.
 • Børge på Bjergfyrvej + Svinbovej 31 stk.
 • Lisbeth uddeler Granstien sin ende 10 stk.

Henrik varetager fortsat vedligehold af medlemslisten og koordinerer med Børge.

Næste møde afholdes hos Palle i januar måned. Palle indkalder.