Referat Vejlaugs møde 02-05-2017

Agenda:

  • Opfølgning aftalte aktiviteter vinter 2016-2017
  • Generalforsamling

Deltagere:

  1. Thor Bramsen
  2. Børge Nissen
  3. Lisbeth Horn
  4. Palle Nyberg

Fraværende

  1. Jacob Troelsen
  2. Henrik Kaa
  3. Mikkel Troelsen

Opfølgning aftalte aktiviteter vinter 2016-2017:

I slut november afholdte Vejlauget en arbejdsdag. Ca. 20m3 grus blev fordelt vibreret og rettet af. Ca. 8 frivillige deltog i arbejdet. I foråret 2017 er Jens tiltrådt som ekstra traktor fører. Palle og Jens deler kørsel hver anden uge. Dette har fungeret rigtigt godt og kvaliteten på veje har været rigtig god. Det er aftalt at Palle bestiller mere grus til Svinbovej, hvor vi stadig kæmper med huller efter regnvejr. Jens har bygget materiel kasse ved traktor plads, således væsker og tilbehør til traktor nu kan opbevares sikkert. Den øgede kørsel i foråret har resulteret i behov for nye skær på høvl. Palle bestiller 2 nye sæt.

Generalforsamling:

Det er aftalt at generalforsamlingen i år afholdes et sted hvor vi ikke skal betale for lokaler.. Det er aftalt at vi selv køber kaffe og medbringer sodavand og øl der kan købes til arrangementet på denne måde kan vejlauget evt. få en lille indtægt i stedet for en udgift.

Thor og Lisbeth udarbejder og printer indkaldelse til generalforsamlingen. Vejlaugets bestyrelse omdeler denne skrivelse sammen med opkrævningsgebyr for medlemskab inden den 30 Maj.

Børge undersøger muligheder for afholdelse Generalforsamling i nærområde f.eks. Skæring Kirke

Henrik sørger for at revideret budget er udarbejdet inden næste bestyrelsesmøde.

Thor sender opdateret medlemsliste til Børge som fremover varetager vedligehold af medlemslisten

Thor undersøger mulighed for tilknytning af nye betalingsmetoder hos vores bank.

For detalje planlægning af generalforsamling afholdes endnu et bestyrelse møde den. 22 Maj. Hos Lisbeth Horn.