Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.06.2018

Til stede: Børge, Palle, Jens Ove og Rikke   

Dagsorden:

Notater fra vores dirigent Niels Herping til drøftelse.

Beretning til generalforsamling.

Punkt 6. I følge gældende vedtægter er der 3 på valg i lige år. På indkaldelsen er der kun anført 2.

Nye vedtægter:

§ 4, stk. 4 kan give bestyrelsen en udfordring, hvis fristen for indkaldelse til               generalforsamling lige præcis overholdes.

§ 5, stk. 1 – 5

Det er aftalt, at Børge kontakter Niels og vi fastholder, at pga sidste år, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer gik af, at vi har to på valg i år. Fremover er der to på valg i lige år og 3 på valg i ulige år – ref vores sidste bestyrelsesmøde.

Ref § 4, stk 4: Fastholdes

Ref § 5 stk. 1-5 Fastholdes

Aktuelle omkostninger for møder, udgifter i forhold til print etc, skal indgives.

Beretning blev gennemgået og vedhæftes.

Ref. RG