Referat fra bestyrelsesmøde d. 15.05.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Børge og Trine

Dagsorden:

  1. Opfølgning på sidste møde; d. 18.04.2018
  2. Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen

Ad. 1: Opfølgning på sidste møde:

Der er kørt stabilt grus på de sidste tværveje, og der kommer nødder på i næste uge. Nu mangler vi kun at udbedre de små stikveje. Jens og Ole regner med at gå i gang med dem efter tværvejene.

Ad. 2: Fordeling af arbejdsopgaver til generalforsamlingen:

  • Lokalet er booket. Børge henter nøglen.
  • Palle handler ind (småkager, servietter etc.)
  • Alle i bestyrelsen kommer kl. 18.30 og laver kaffe etc
  • Referent: Thor har været venlig at sige ja til den opgave
  • Dirigent: ?? Rikke spørger NIels
  • Revisor: Henrik fortsætter som revisor – tak
  • Børge laver indkaldelse, sender rundt til bestyrelsen til godkendelse og vi fordeler til de husstande, der ikke har opgivet mailadresse.

Ref. TT