Gravearbejde

For at sikre så få ulemper som muligt i forbindelse med det kommende gravearbejde, blev der den 15. februar afholdt møde med repræsentanter fra Kontant Net og entreprenørfirmaet Jens Karstensen A/S.

Aktuelt er det Svinbovej og Grandstien der står for tur. Med den store byggeaktivitet i Skæring Strand området, og det stigende antal elbiler vi nu ser, bliver det på sigt nødvendig at optimere nettet.

Gravearbejde vil foregå i siden af vejen, mere præcis 0,55 cm fra skel.

Det er klart, at det kommende arbejde tager hensyn til de gamle og store træer. De “hører til” og har altid stået der, og det er jo netop noget vi ønsker, bl.a. fordi disse træer giver området det grønne look.

Anderledes forholder det sig med småtræer og planter udenfor matriklen. De overlever ikke processen.

Hvis der er beplantning udenfor matriklen, som i selv har sat eller holder af, kan vi kun anbefale at i fjerner dem, før entreprenøren rykker ind.

Når gravearbejdet er afsluttet, vil rabatterne blive planeret og herefter tilsået med græs, til glæde for os alle.