Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.8.2017

Overdragelsesmøde 26. August 2017.

Deltagere:

Thor Bramsen

Henrik Kaae

Palle Nyberg

Børge Nissen

Trine Tholstrup

Lisbeth Horn

Rikke Goerlich

Vi opretter cvr-nummer for foreningen, dette muliggør blandt andet paypal betaling og gør det mere enkelt i forhold til, når der er personskifte i forhold til vores bankkonto i Danske Bank.

Informationer og underskrifter til banken er på plads, således vi snart har adgang til kontoen. Indtil formalia er helt på plads i banken, har Henrik stadig adgang, så udgifter kan betales.

Lisbeth og Rikke er underskrivere på kontoen. Børge får adgang til kontokik, da det vil lette processen med at registrere betalende medlemmer.

Banken har anbefalet, at vi tegner forsikring for at være på forkant, hvis der skulle komme uforudsete udgifter, der ellers skal dækkes personligt. Da vi ikke ser grund til dette, vælger vi at spare de ca. 1100,- kroner årligt.

Lisbeth har fået overdraget bilag, materiale samt kontant-kassebeholdning fra Henrik.

Rikke har fået overdraget usb-stik med relevante informationer omkring vejlauget fra Thor samt mappe med oplysninger fra Henrik.

Palle bestiller sten til udbedring af huller, specielt på Skovfyrvej.

Børge er i gang med ajourføring af medlemsliste.

Ved første bestyrelsesmøde, den 19. September, fastlægger vi planerne for årets videre vejarbejde og vores interne fordeling af diverse opgaver.