Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.10.2017

 

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Jens Ove, Børge og Trine

Afbud: Jens Overgaard

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde; d. 19.09.17 i fht. huskelisten

 1. Lisbet: Checke med Thor omkring mobile pay – telefonnummer
 2. Notater fra omdeling vedr. tomme grunde etc.
 3. Trine og Rikke: tilbyde nødder til de, som p.t. ikke får lagt belægning på hhv. UL og Ellestien
 4. Palle: Rette hjemmesiden for oplysninger, der ikke er relevante, Flytte referater fra back-end til front-end.
 5. Lisbet og Børge: Styr på kontantbetaling/dobbeltbetaling.
 6. Lisbet og Jens O.: Kontakte mulig hjælper til Jens og Palle.
 7. Evt.

Ad. 1: Lisbet har kontaktet banken angående pris på mobile pay, men har ikke fået svar. Vi har fået et CVR.nr. og skal have et billigt abonnement. Vi beslutter, at vi prøver af i et år, om mobile pay kan svare sig. Evaluerer derefter på det.

Ad 2: For brev sendt ud – se bilag. Noter vedr. tomme grunde etc. blev videregivet til Børge.

Børge informerede om, at der pr. 31.12.16 var 116 medlemmer + haveforeningen, pr 16.09.17 var der 107 medlemmer + haveforeningen og pr. d.d. 121 medlemmer +haveforeningen, altså 14 nye! Børge har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på, at vejene er blevet tydeligt bedre – Store klapsalver til Jens og Palle for den ihærdige indsats.

I næste omdelingsbrev skal det fremgå, at betalingsåret følger kalenderåret.

Ad. 3: Rikke og Trine har været rundt og tilbyde belægning og oplysningerne er videregivet til Palle.

Ad. 4: Palle har rettet hjemmesiden for oplysninger, der ikke er relevante og har flyttet referater fra back-end til front-end. Børge foreslår en fane med aktuelt. Palle opdaterer løbende.

Ad. 5: Børge orienterer om, at der er styr på kontant- og dobbeltbetalinger. Kontantbetaling kan kun ske hos Børge, Bjergfyvej 14.

Ad. 6: Lisbet arbejder på sagen.

Evt:

 • Børge foreslår, at ”kontingent” ændres til ”vejbidrag”
 • Børge foreslår, at Vejlauet får lavet klistermærker til bagruden af bilen med en tekst om, at man betaler til vejlauet. Børge undersøger om det overhovedet er lovligt at sætte klistermærker i bagruden. Hvis ja, undersøger Rikke prisen for fremstilling af klistermærker. Til næste møde skal vi diskutere om Vejlauet skal bruge penge på fremstilling af klistermærker.
 • Opdatering fra Palle: Der er lagt stabilt grus + nødder på Skovfyrvej + Ellestien + et ekstra lag på Svinbovej + indkøbt et ekstra læs til depotet. Et stort hul på stikvejen på Nobilisvej er også blevet repareret. Det er hensigten at lægge ny belægning på UL og UR i år.
 • Jens tilbyder at hjælpe til med belægningsarbejdet.
 • Børge efterlyser mailadresser på flere medlemmer. Palle sætter en tekst ind på hjemmesiden, som Børge forfatter. om at folk opfordres til at oplyse deres mailadresser til Børge.
 • Næste møde 24, januar klokken 18.30 hos Børge

Ref. TT