Generalforsamling 2021

Til alle grundejere i Vejlauget Skæring Hede Nord Skæring den: 09.06.2021

Indkaldelse til Vejlaugets ordinære generalforsamling 2021

Onsdag den 30.juni 2021 kl. 19.30

i Skæring Kirke

Vejlauget serverer kaffe, vand fra hanen og lidt sødt.

Mød op i god tid af hensyn til registrering af fremmødte stemmeberettigede og evt. fuldmagter. For at være tale- og stemmeberettiget på generalforsamlingen skal fuldt vejbidrag kr. 750 for 2021 være betalt.

Vi skal passe på hinanden og os selv reglerne i kirken er, at når vi sidder med afstand er mundbind ikke nødvendigt, men mundbind skal anvendes når vi ikke er på vores pladser.

Efterfølgende dagsorden har mange væsentlige informationer og debatter.

Vil du sætte dit præg på vejlaugets virke i det kommende år, er det nødvendigt at møde op den 30. juni.

Dagsorden:

  1. Valg af referent og dirigent.
  2. Bestyrelsens Beretning 2020.

Fremlægges af formand Rikke Goerlich.

Debat:

  1. Vores veje aktuelt og fremadrettet.

Fremlægges af vejmand Jens Overgaard.

Debat:

  1. Regnskab 2020 samt forslag til Vejbidrag for 2022.

Fremlægges af kasserer Flemming Furholm

Debat:

Forslag til Vejbidrag 2022 er uforandret kr. 750 / grund.

Godkendelse af Vejbidrag for 2022.

  1. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer

For at komme under behandling på generalforsamlingen skal forslagsstilleren fremsende en skriftlig anmodning indeholdende en detaljeret beskrivelse af forslagets indhold samt begrundelse for forslaget. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg.

Trine Tholstrup – modtager genvalg.

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Valg.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg er:

Jens Overgaard – modtager genvalg.

Jens Ove Hansen – modtager genvalg.

Valg.

  1. Valg af revisor

På valg er:

Henrik Kaae – modtager genvalg.

Valg.

  1. Valg af revisorsuppleant

Hans Jacob Meyer – modtager genvalg.

Valg.

  1. 10.Eventuelt

Vejene aktuelt:

Vores veje er i fin stand, når det gælder huller og efterfyldning af samme. Mht. støvplager er aktuel tilstand under ønsket niveau.

Tørre perioder giver støvplager, specielt når der køres for stærkt i forhold til forholdene.

Fremadrettet får vi ekstra udfordringer for præstering af acceptabel vedligeholdelse af vejene. Dels har vi mange byggepladser med nødvendige lastbiler, gravemaskiner og håndværkerbiler. Dels er nedlægning af fjernvarmerør nært forestående.

En meget effektiv og tilmed ganske gratis måde, at spare Dustex og nødder på er hensynsfuld kørsel iht. nedenstående skema:

 

Vejbidrag aktuelt:

 

Har du endnu ikke fået betalt vejbidrag kr. 750 for 2021, kan du få det klaret på en af de følgende tre måder:

Bankoverførsel til Danske Bank: 

Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 3015815

Angiv primært ”vejnavn (evt. forkortet) og nummer”. Herved lettes korrekt registrering af din indbetaling. 

eller

MobilePay til Danske Bank:

Nr.: 67445, angiv venligst ”vejnavn og nr.”

eller

Kontant:

Til Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 eller på generalforsamlingen.

Hvis du har fundet nærværende indkaldelse i din postkasse, er det fordi, vi ikke har din mailadresse registreret i vores grundejerliste. 

Det er spild af træforbrugende papir og tid til fysisk omdeling.

Du kan hjælpe naturen og os ved at sende dine kontaktoplysninger (mail, tlf. og navn) med angivelse af din adresse på Skæring Strand til bn@koknissen.dk 

Din mailadresse vil til orientering af vejlauget udelukkende blive anvendt til fremsendelse af informationer med relevans for vores veje og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart.

En oplyst mailadresse kan til enhver tid slettes af grundejerlisten ved at sende en ”afmelding” til bn@koknissen.dk 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vejlauget Skæring Hede Nord